• Ortofoto samt kartering Häljarp kyrkogård
 • Visualisering av stad, underlag 3D-Print
 • 136 bergtäkter på en månad
 • Launch SWESCANS kartportal
 • NFKK Copenhagen 2017

  NFKK Copenhagen 2017

 • Intergeo 2017

  Vi inventerar laser på Intergeo 2017

 • Swescan Africa – Hydropower, Tanzania
 • Kartportalen – En molntjänst
 • Sida vid SIDA – Aidex

  Sida vid sida på AIDEX 2016, Brüssel

 • Solkarta – solstudie

  Solkarta - En webbaserad karta som visar instrålad energi på alla tak

 • UN Procurement Seminar 2016
 • Swescan – Etablering i Kenya
 • Storminventering

  Professionell låghöjdsmätning med UAV

 • Inmätning motorväg

  Ortofoton och ytmodeller med extrem upplösning på stora områden

 • Arkeologisk urgrävning

  Avancerade 3D-modeller med online viewer/editor

 • Stadsplanering

  Ortofoto, georefererat med hög upplösning.

 • Ortofoto skogsskifte

  Högupplösta skogskartor

 • Volymberäkning bergtäkt

  Volymberäkning av schakt och högar

Flygmätning , kartering och 3D-visualisering av stora områden