EKVIDISTANSKARTOR – HÖJDKURVOR

Vi kan exportera ut kartor med höjdkurvor. Ni bestämmer linjestorlek, bakgrund, höjdintervall mm. Med rätt bakgrund kan vi förstärka känslan av om det går upp eller ner.

Med Swescan portaltjänst hanterar ni enkelt utskrifter och gör egna kartor.