KARTERING

Kartering är en av Swescans hörnstenar. Kartering av bergtäkter och kyrkogårdar är vår specialitet men vi karterar också primärkartor och baskartor. Vi använder ortofoto, ytmodeller, punktmoln och stereobilder vid karteringen.

KYRKOGÅRDSKARTERING

Vi är specialister på kyrkogårdskartering. Swescan har länge varit drivande i att skapa ny teknik och ligga i framkant när det gäller just kartering av kyrkogårdar. Vi var först ut att leverera ortofoton från drönare med centimeterprecision och att använda ortofoto samt stereokartering för att skapa kyrkogårdskartan. Nu har vi höjt ribban ytterligare och fört in standardisering av översiktsbilder, snedbilder över hela kyrkogården samt rotationsfotografering av byggnader för att vara absolut bäst när det gäller underlaget till karteraren. Bra data in ger fina kartor.

Vi skapar gravkartor som kopplas till gravregister och vi ytkarterar med alla de lager/objekt som är intressanta i arbetet med kyrkogården. Läs mer om vårt arbete med kyrkogårdar under lösningar/kyrkogårdar.

KARTERING AV BERGTÄKTER

Swescan är störst på inmätning av bergtäkter i Sverige. Vi flyger, lagerinventerar, gör råvaruuttagsberäkningar, projekteringsunderlag och karterar täkterna. Höjdkurvor, max/min-höjder, fastighetsgränser mm. All data och kunksap serveras snyggt i vår kartportal.  Läs mer om portaltjänsten eller om bergtäktstjänster.

KARTERING AV SAMHÄLLEN ELLER ANDRA OBJEKT

Givetvis karterar vi även större jobb som primärkartor , baskartor, natuorvårdsområden, skog eller annat. Kartering kan ske baserat på ytmodell och ortofoto eller med stereoteknik. Givetvis specar vi jobbet tillsammans med er och ser till att kartorna flyter i ert system.
Vill ni jobba molnbaserat utan dyra programvaror kan ni förstås titta på vår smarta, webbaserade GIS-tjänst kartportalen där ni kan samla all er kartdata. Pappersfritt och molnbaserat får enkel hantering. Dela din kunskap med kolegorna, planera projekt, dra in annat kartmaterial mm. Möjligheterna är stora.  Läs mer om portaltjänsten här.

 

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR