KLASSIFICERING AV PUNKTMOLN

Baserat på vår flygdata tar vi fram ett tätt punktmoln som ligger mycket nära den punkttäthet och precision man får vid lasermätning med helikopter. Punktmolnen kan vi exportera ut till kund som det är eller efterbehandla det för att skapa och ta fram markmodellern. Den vanligaste klassificeringen är att vi sorterar mark vs övrigt där övrigt är hus, buskar, träd, bilar och annat som inte tillhör marken. Därefter kan vi exportera ut det klassificerade punktmolnet som t.ex .las eller .xyz.

MARKMODELL FRÅN PUNKTMOLN, DTM

Därefter tar vi fram en markmodell, även kallad terrängmodell, baserat på det klassificerade molnet. Ytor där hus och annat fanns “plattas till” och sys ihop. Vanligt är att markmodellen används vid massutjämningsanalyser eller beräkning av transportbehov vid grävarbeten.
Vi exporterar ytmodellen i de flesta kända format.

EXEMPEL ASC GRID 0,5m

Markmodell-Bergaliden-

DTM över Bergaliden Helsingborg