ARKITEKTUR

SWESCAN Arkitektur

Tjänster inom Arkitektur

Swescan är drivande när det gäller att skapa 3D modeller och kartor från UAV / drönare. Vi driver utvecklingen när det gäller att skapa kartor baserat på fotogrammetri och smarta fotografiska kompletteringsbilder från drönare.

Vi har möjlighet att leverera data via vår egen kartportal där ni kan använda, skriva ut och dela kartan med alla internt och med exempelvis entreprenörer. Allt sker enligt gällande standarder för kartering.

Kartportalen som vi själva utvecklat, använder vi ofta under arbetets gång som ett kommunikationsverktyg, smart och effektivt utan risk för missförstånd.

Kontaktpersoner:
Fredrik Hansson, 0721-880101, fredrik@swescan.se