JÄRNKOLL PÅ VOLYMERNA

Vi flyger över täkten och mäter in 10 markkontrollpunkter med RTKgps. En ytmodell skapas och ur den kan vi beräkna exakta volymer, avstånd etc. Ni järnkoll på volymerna och genom att vi kan jämföra tidigare 3D modeller med nya kan man snabbt mäta förändring i högar och vid sprängning. Många kunder abonnerar på tjänsten.

VISUALISERA OCH PLANERA

Oavsett hur stor täkt ni har så kan vi flyga den. Ni kanske behöver projektera nästa steg i processen eller nya vägar i täkten/gruvan. Planera placering av kross mm. Ingen är gladare än revisorn när vi kan redogöra för era värden.

 

VI FLYGER OCH LEVERERAR

  • Inmäting
  • Volymberäkning/inventering
  • Täktkarta
  • Avverkningsberäkning
  • Ytmodeller (DEM)

 

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?

Matdata takt 2ORTO taktDEM takt
3d bergtakt