JÄRNKOLL PÅ VOLYMERNA

Vi flyger över täkten och mäter in 10 markkontrollpunkter med RTKgps. En ytmodell skapas och ur den kan vi beräkna exakta volymer, avstånd etc. Ni järnkoll på volymerna och genom att vi kan jämföra tidigare 3D modeller med nya kan man snabbt mäta förändring i högar och vid sprängning. Många kunder abonnerar på tjänsten.

VISUALISERA OCH PLANERA

Oavsett hur stor täkt ni har så kan vi flyga den. Ni kanske behöver projektera nästa steg i processen eller nya vägar i täkten/gruvan. Planera placering av kross mm. Ingen är gladare än revisorn när vi kan redogöra för era värden.

 

VI FLYGER OCH LEVERERAR

 • Inmäting
 • Volymberäkning/inventering
 • Täktkarta
 • Avverkningsberäkning
 • Ytmodeller (DEM)

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?

SWESCANS KARTPORTAL – kartor, lagersaldon, översikter och historik samlat på ett ställe.

Trött på att dyra och svåra program, Swescan har en webbaserad service där du enkelt kan hantera all din kartdata samt  inmätningsleveranser från Swescan. Genom att enkelt logga in via vår kartportal får kunden tillgång till all sin data. På portalen lägger vi in fastighetskartor, brytgränser, ortofoto, ytmodell och ekvidistanskarta . Varje hög/lagar beräknas och beskrivs med nummer, materialtyp, volym och vikt. Mätnings noggranhet motsvarar lasermätning och överskrider vida en vanlig mätning med RTK-GPS.

KARTPORTAL  PRO  – bli en hjälte internt

Med kartprortalen PRO får du järnkoll på all mätadata och samtidigt kan du plocka ut höjder, mäta, rita in sprängområden, säkerhetszoner, rita förslag på maskinplaceringar mm. Givetvis kan du snabbt och enkelt göra pdf på färdiga kartor även med ditt eget innehåll. Att göra ansökan för miljöprövningar mm blir en piece of cake. Du blir en intern hjälte.

VARFÖR EN MOLNTJÄNST? – (för att du vill göra ditt liv enklare)

 • Säker dataförvaring i berget med backup
 • All historik lagrad på ett ställe
 • Åtkomst för alla i organisationen.
 • Minskad administration
 • Överskådlig data
 • Delad kunskap i företaget

Matdata takt 2