SMARTARE KARTERING GER LÄGRE PRISER OCH BÄTTRE RESULTAT

Swescan är sveriges med progressiva och smarta företag när det gäller kyrkogårdskartering. Vi driver utvecklingen när det gäller att skapa kartor baserat på fotogrametri och smarta fotografiska kompletteringsbilder från drönare.  Givetvis arbetar vi tätt med de stora systemen Eniac, Agrando och LJ-system vid leverans. Vi har även möjlighet att leverera data via vår egen kartportal där ni kan använda, skriva ut och dela kartan med alla internt och med exempelvis entreprenörer. Allt sker enligt gällande karteringsstandarder. Kartportalen använder vi även ofta under arbetets gång som ett kommunikationsverktyg, smart och effektivt utan risk för missförstånd.

Kontaktpersoner:
Fredrik Hansson, 0721880101, fredrik@swescan.se
Fredrik Höij, 070 850 24 98, fredrik.hoij@swescan.se

ETT MINDRE FÖRETAG MED HJÄRTAT PÅ RÄTT STÄLLE

Swescan är precis lagom stort. Vi har tillgång till all kompetens ni behöver och massor av kunskaper från närliggande brancher. V har styrkan att ta oss an stora projekt. Samtidigt är vi små nog att föra täta dialoger, utbilda och skapa förståelse för hur man arbetar smart med kartan. Vi kan hjälpa er att ajourhålla kartan och har alltid tid ta en kopp kaffe med er. Relationen och förståelsen för era behov är viktig för oss. Vi följer upp och ser till att ni är nöjda.

NI ÄGER ALL DATA

Givetvis äger ni all data. Leverans sker via en molntjänst och ni slipper hårddiskar och minneskort. (Givetvis kan ni få det i den formen men det är inget vi rekommenderar) Vi sköter backup av datan under en längre tid.

ORTOFOTOT + EXTRA ALLT = BAS TILL KARTAN

Swescan använder drönare för att flyga över kyrkogården och skapa ett ortofoto med mycket hög upplösning. Numera kan vi nå ner till 2 cm/pixel. Ortofotot används sedan för karteringen av kyrkogården, skyltmaterial etc. I flygningen görs även ett antal kompleteringsfotograferingar för att stärka karterarens underlag.
Som enda företag ingår även det vi kallar extra allt när vi flyger. Vi tar även översiktsbilder över kyrogården till tavlor och hemsida (ingår). Vi tar även snedbilder på hela som ni kan använda för att bätre se in under träd och bakom hörn. Karteraren använder det underlaget till sin kartering och det tillhör givetvis er när jobbet är klart.

 

ÖVERSIKTSBILDEN

Underskatta aldrig fina vybilder. TIll webb, till tavlan, till mötet, till planeringen.

YTKARTERING

Vi använder ortofotot som bas vid ytkarteringen.  Kompleteringsmätningar, snedbilder och markbilder säkerställer att allt kommer med. Vi lägger in precis de ytor ni önskar eller följer gängs praxis om ni hellre vill det. Allt karteras i lager och kan användas till exempelvis tidmätning, mätning av ytor planering och kommunikation med entreprenörer.

GRAVKARTERING

Vi gravkarterar och kopplar gravkartan till gravregistret. Med ortofotot som bas vinner vi tid och sparar stora pengar. Har ni gamla kartor i dåligt skick som behöver uppdateras är det inget att skämmas över. Vi städar upp och ser till att ni får ordning på dokumentationen. Vi har samarbete med de stora leverantörerna av programvara gällande gravkartering och hjälper er med koppling till gravregister.

lodde-kartbild

 

3D VISUALISERING

Vid varje flygning leveras en fantastisk 3D modell över området. Perfekt till möten och planering.

Asmundtorp cemetery in 3D

 

VI FLYGER OCH LEVERERAR

  • Ortofoto och översiktsbilder
  • Gravkarta
  • Ytkartering
  • 3D modell
  • Koppling mot gravregister
  • Installation i programvaror
  • Portaltjänst för kartan

Utöver det leverar vi även inspektionfoto och 360 tourer.

HÖJDINFORMATION PÅ HELA OMRÅDET

I samband med flygningen innehåller datan höjddata på hela området. Med höjddata kan ni titta på dagvattenavrinning, schaktmassor etc. Hur mycket lutar gräsmattan? Ligger brunnarna i asfalten rätt i förhållande till avrinningen. Allt avslöjas i en höjdmodell. Hur ni använder den kan vi förklara vid ett möte.

 

ladda-ner-pdfLadda ner Swescans folder för mer information

Ring oss gärna och ställ frågor.  Kontaktsida

Kontaktperson:
Fredrik Hansson, 0721880101
fredrik@swescan.se