ORSAK OCH VERKAN

Ortofoto är ett suveränt hjälpmedel när det gäller trädinventering och för att se hur växlighet mår vid olika tidpunkter under året. Ni kan spara mycket tid genom att anlita oss. Ibland är det svårt att från marken se avrinning, torra områden etc. En ytmodell avslöjar nivåer och kan få er att se samband som annars är svåra att upptäcka.

PLANERA OCH KOMMUNICERA

En bild säger mer än tusen ord.  Illustrera era planer på ett proffsigt sätt och kommunicera internt och externt. Ortofotot ger er möjlighet att rita in nya stigar och kanske en allé? Dina visioner blir tydligare för alla, inklusive dig själv.

 

VI FLYGER OCH LEVERERAR

  • Ortofoto med inmäting.
  • Tryckt parkkarta i valfri skala.
  • Ytmodeller (3D modell, DEM).
  • Ytmodell med textur.

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?
Sabybacken full
Ovan Del av  ortofoto från Säbybäckens delta, Borstahusen

Nedan: Inzoomad detalj från samma ortofoto. Trots 125m flyghöjd kan man tydligt se vegetationens utbredning och typ.Sabybacken detalj