FÄRSK STATUS PÅ DIN SKOG

Du vill ha en färsk status på din skog, vi förstår det. Skogen förändras snabbt och att jobba rätt  är viktigt. Skogskartan kan användas till så mycket. Vi ger dig ett perfekt underlag.
Med våra plan kan vi starta och landa på en skogsväg, glänta eller i ett hygge. Den uppmätta skogen behöver inte heller ligga helt i anslutning till startområdet. Vi levererar bara någon dag efter flygning.

UNDERLAG I HANDEN

Vanligast är att vi flyger på 250 meters höjd och får då en noggrannhet som räcker för det flesta syften. Noggrannheten i bilderna anpassar vi för dina ändamål. Vi kan flyga stora arealer, från samma punkt når vi ca 400 hektar.
Vi kan trycka upp skogskartor och leverera till din dörr inom 5 arbetsdagar efter flygtillfället.

VI LEVERERAR FOTO  TILL

  • Skogskarta
  • Bedömning skador/sjukdom
  • Avverkningsplanering
  • Återväxtinventering
  • Stormskador, inventering
  • Gallring, skogsvård
  • Inmätning, gränser
  • Planteringsplanering

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?