Mätnoggrannhet är A och O.

Swescan AB leverar den högsta möjliga mätnoggrannhet som nuvarande teknik kan leverera. Flera faktorer spelar naturligtvis in:

  • Mark/flygstödsinmätning med rtkGPS
  • Val av UASfarkost och kamerautrustning
  • Programvaror för bildanalys

Vi vet att våra kunder kräver korrekta mätvärden. Därför mäter vi in mark-/flygstöd vid varje flygning för att säkerställa att våra modeller håller den kvalité som efterfrågas. Hur många mark-/flygstöd som mäts in beror på ett antal faktorer såsom ytans storlek och höjdskillnader inom mätområdet. Vår rtkGPSutrustning är av senaste modell med de mest aktuella geoidmodeller som finns tillgängliga. Självklart kontrollmäter piloterna de inmätta mark-/flygstöden efter flygningen för att bekräfta tidigare inmätta koordinater.

Swescan AB har valt att flyga med det svenska UASflygplanet Smartplanes som passar vår verksamhet på ett mycket bra sätt. Det är robust och hållbart, flyger i lägsta UASklass, vilket ger oss få begränsningar jämfört med tyngre system. Flygplanet kan anpassas med olika kameratyper beroende på uppdragets karaktär. Vår favoritkamera är tillverkad av Ricoh med en högupplöst sensor på 16Mpix och fast optik.

En av de viktigaste komponenterna i arbetsflödet som vi kallar för swescanning är programvaran vi valt att använda. Dels använder vi de programvaror som tillhör vårt Smartplanesflygplan, dels avänder vi det branschledande programmet för fotogrammetrisk bildanalys. Exporter sker i flera steg till flera format för efterbearbetning och slutleverans. Där tar flera andra programvaror vid för ytterligare bearbetning av de geodata vi samlat in och bearbetat till t.ex. volymer, 3Dmodeller, true ortofoto, ytmodeller och terrängmodeller.

Vi vet att vår data håller högsta tänkbara kvalité och mätnoggrannhet. Läs gärna de whitepapers som finns länkade nedanför denna text som bekräftar vår kvalité.

Trafikverkets senaste rapport om mätnoggrannhet: 2015_30_Noggrann_och_kostnadseffektiv_uppdatering_av_DTM_for_BIM_sid1-3

Xjobb vid Karlstad Universitet Jacob_Samani – Mätnoggrannhet

Xjobb vid Karlstad Universitet Magnus Wallenstam – Volymberäkning