Mätportal – Molnservice

Posted by on Feb 10, 2015 in Uncategorized

Swescans mätportal  – lagersaldon, översikter och historik samlat på ett ställe.

Swescan har en unik service till de kunder som lagerinventerar sina höga genom swescanning. Genom att enkelt logga in via vår mätportal får kunden tillgång till all sin data. På portalen lägger vi ortofoto, ytmodell och ekvidistanskarta för nedladdning. Varje hög beräknas och beskrivs med nummer, materialtyp, volym och vikt. Mätnings noggrannhet motsvara lasermätning och överskrider vida en vanlig mätning med RTKgps.

Hur går det till?

Tack vare stereofototekniken så kan vi mäta volymer på oregelbundna högar med mycket stor precision. Förbi är tiden då mätteknikern sprang upp o ner med sin mätkäpp och försökte bygga en ytmodell utifrån den glesa data man åstadkom. Swescan flyger med UAV som fotograferar ett stort antal bilder över området med högt överlapp, tack vare detta så kan vi genom avancerad databeräkning bygga en ytmodell med stor precision. Vi genererar fram ett punktmoln med en punkttäthet 30 cm. Även vi använder RTK-Gps men endast för att mäta in markstöden som behövs för att sätta skalan i modellen.

Datan lägger vi sedan upp i vår molntjänst.

 

Välkommen att kliva på tåget in i framtidens mätteknik med exakta volymer!

Varför en molntjänst?

  • Säker dataförvaring i berget med backup
  • All historik lagrad på ett ställe
  • Åtkomst för alla i organisationen.
  • Minskad administration
  • Överskådlig data
  • Underlag till Länstyrelse etc enkelt att skicka och dela

Matdata takt 2