Differentialmätning

Volymberäkning med differentialdata.

På uppdrag har SWESCAN genomfört datainsamling med tillhörande bildbearbetning och levererat volymberäkning och ortofoto till en mycket nöjd kund.
Tidigt 2013 genomförde Rotoview.se det första uppdraget och nu, ett år senare, inventerades lagret ytterliggare en gång. Fördelarna med återkommande flygningar är många. En av dem är att kunden kan få information om råvaruuttag, förändring inom bergtäkten, ett löpande underlag för t.ex. planering etc.

  • Slutkund: Entreprenad företag på västkusten.
  • Area: Ca 50ha
  • Flyghöjd: 130m
  • Upplösning: ca 4,5cm/pixel
  • Leveranstid: 2 dagar efter genomförd flygning.
  • Pilot: Johan Lindqvist
Volymberäkning, februari 2013

Volymberäkning, februari 2013

Volymberäkning, januari 2014

Volymberäkning, januari 2014

Differentialmätning 2013/2014

Differentialmätning 2013/2014.
Orange färg är “nolläget”. Grön färg är negativ volym jämfört med tidigare volymberäkning. Röd färg är positiv volym.