Energilagerinventering

Swescan AB genomförde energilagerinventering åt ett mellansvenskt energibolag i mitten av juni. Kunden mäter alla sin energilager 2 gånger per år. Vid inventeringen samlas data in från 3 lageranläggningar med rundved, flis och grot.
Swescan AB levererar högupplösta ortofoton samt 3dimensionella modeller med råvolymer. Volymerna räknas sedan om till energimängd.

  • Slutkund: Energibolag till energibolag i sydvästra sverige.
  • Area: 3 x 5 hektar
  • Upplösning: 3-4 cm/pixel
  • Leveranstid: 2-3 dagar efter genomförd flygning.
  • Pilot: Johan Lindqvist Swescan AB, Mitt
Ortofoto Energilager. Foto Johan Lindqvist, Swescan AB

Ortofoto Energilager. Foto Johan Lindqvist, Swescan AB

Volymberakning_SwescanAB

Vy_hede_smalln