Ortofoto skogsskifte

Ortotfoto av skogsmark
På uppdrag av enskild skogsägare har SWESCAN flugit ett område på 135 ha. Av datan från mätflygplanet så har ett ortofoto beräknats fram. Ortofoto är georefererat för vidare andvändning i skogsbruks planläggning. Som en extra tjänst levererade SWESCAN även ett utskrivet ortofoto som är mycket andvändbart när man snabbt vill få en överblick över fastigheten.
Citat från skogsägaren: “Suveränt verktyg när jag planerar åtgärder på min fastighet, de bästa som har hänt sen kokkaffe”

  • Slutkund: Skogsägare
  • Area: 130ha
  • Flyghöjd: 250m
  • Upplösning 7 cm/pixel
  • Leveranstid: 5 dag efter avslutad flygning
  • Pilot: Peter Eriksson

Skog

Ett snitt ur ortofoto, fällningar efter bäver syns tydligt

stellan
Den nöjda skogsägaren