Sida vid SIDA – Aidex

  AIDEX 2016 – Swescan Sida vid SIDA

  “AidEx is a unique, world-renowned event that works hard to genuinely improve the situation on the ground.  Our aim is to bring the international aid community to Brussels. From major NGOs and global policy makers through to innovative suppliers of specialist products, AidEx facilitates relationships that would be otherwise unachievable.” /Aidex homepage

  Varför deltar Swescan på Aidex i Brüssel?
  Swescans två grundare och visionärer Johan och Fredrik har ett uttalat mål med företaget. Vi vill hjälpa till globalt och ge förutsättningar för länder i svårigheter att ta sig ur sin fattigdom och sina problem.

  Grunden till allt samhällsbyggande ligger i att man vet samhällets nuläge. Detta görs framförallt genom GIS där man samordnar ortfoton, kartmaterial och massor med data om befolkningen och det befintliga samhället.  Men att kartera slumomården är inte lätt med tidigare teknik . Swescan har verktygen och kunskapen att flyga över svårtillgänglig terräng, skapa kartmaterial och hitta vägar att dela kartdatan på ett effektivt sätt. Vi kan bidra med kunskap!

  Vi kommer att forstsätta dialogen med FN för att hitta smarta sätt att aktivera oss vid sammhällsbyggande och katastrofer.

  Som Joakim Jardenberg sa: Be honest and do good shit.

  Hils
  Fredrik och Johan
  Grundare av Swescan