Stadskartering och 3D-visualisering

3D visualisering, mät och planeringsunderlag

  • Slutkund: Laholm kommun
  • Area: ca 65ha
  • Upplösning 4 cm/pixel
  • Leveranstid: 2-3 veckor efter avslutad flygning
  • Pilot: Fredrik Hansson

Produkter:

  • Ortofoto: 4cm/pix
  • Ytmodell (noggrannhet på 4cm i z)
  • Terrängmodell (0,5m grid)
  • Klassificerat punktmoln
  • 3D-visualisering med Swescans 3D-viewerScreenshot (42)

3D viewer fullpackad med verktyg

Laholm
Ytmodell och ortofoto
Screenshot (44)

3D viewer