Ortotfoto 
För stadsplanering beställde  kommunen ortofoto från Swescan. Ett inmätt ortofoto och punktmoln (xyz) med cm noggrannhet levererads. Kommunen andvänder materialet för stadplanering, simulering, fastighetsflytt mm.

  • Slutkund: Kommun i Västerbottens inland
  • Area: 130ha
  • Flyghöjd: 130m
  • Upplösning 4 cm/pixel
  • Leveranstid: 7 dagar efter avslutad flygning
  • Pilot: Peter Eriksson

Lycksele_orto
Del av ortofoto

Lycksele-3d
3d modell draperad med ortofoto data