3D visualisering, mät och planeringsunderlag

  • Slutkund: Stadsbyggnadsförvaltningen i en av Sveriges öresundsstäder
  • Area: 30ha
  • Upplösning 4 cm/pixel
  • Leveranstid: 2 veckor efter avslutad flygning
  • Pilot: Fredrik Hansson

3D-model-stad

3D modell på en del av området

Orto

Del av enskild bild.