Storminventering

Inventering
Stormen Hilde drog in över mellersta Norrland den 16-17 november och tidiga analyser visar att ca 2 miljoner kubikmeter stormfälldes, Hilde är den värsta stormen på 30 år. Swescan har på uppdrag av skogsägare inventerat skogskadorna och levererat ortofoto som kan andvändas som underlag till försäkringsbolag och planering av avverkning tillsammans med din skogs inspektor. Detaljrikedomen blir enorm och du ser varenda träd som stormen har fällt.

  • Slutkund: Skogsägare
  • Area: 50-500ha
  • Flyghöjd: 250m
  • Upplösning 10 cm/pixel
  • Leveranstid: 1 dagar efter avslutad flygning
  • Pilot: Peter Eriksson

Stormen Hildur