Visualiseringsunderlag

Swescan AB “swescannade” ett område i Värmländska Sunne på uppdrag av ett stort entreprenadföretag.
Uppdraget bestod i att skapa ett inspirerande underlag för att visualisera en expansion. Ytmodellen kommer även fungera som projekteringsunderlag med mycket hög noggrannhet.

  • Slutkund: Ett värmländskt entreprenadföretag
  • Area: 50ha
  • Upplösning: 4cm/pixel
  • Leveranstid: 3 dagar efter avslutad flygning
  • Pilot: Johan Lindqvist, Swescan Mitt Karlstad
Visulisering. Foto: Johan Lindqvist

Visulisering. Foto: Johan Lindqvist