Volymberäkning bergtäkt

Ortotfoto samt volymmätning av bergtäkt
På uppdrag direkt från slutkund flög SWESCAN ett område på 50 ha för att täcka in bergtäkten och få ett ortofotounderlag som ska användas vid ansökan av utökat tillstånd. Ortofoto och ytmodell kommer att användas för fortsatt planering av brytandet. Swescan levererade mätning av valda högar. Volymmätningen, som är avsevärt mer exakt än konventionella mätmetoder, fungerar som lagerinventering. Kunden var mycket nöjd och kommer att använda SWESCAN för fortsatt inventering samt produktionsmätning. Vid nästa flygning kan vi sammanfoga de olika ytmodellerna och beräkna förändringar i volym både i högar samt i brottet.

  • Slutkund: Bergbrytande företag
  • Area: 50ha
  • Flyghöjd: 130m
  • Upplösning 4 cm/pixel
  • Leveranstid: 1 dag efter avslutad flygning
  • Pilot: Peter Eriksson

560-3d-bergtäkt-bjurholm

3D modell med draperat ortofoto

560-bergtäkt-bjurholm

Ortofoto

560-UE-3

Ytmodell med höjden färgrepresenterad. Varje hög id-märkt. Högarnas volym levererad till kund i mätprotokoll.