Volymberäkning

Swescan genomförde volymberäkningsflygningar i Göteborgsområdet på uppdrag av en av Sveriges största leverantörer av bergkross och natursand under april månad. Uppdraget bestod i att genomföra totala lagerinventeringar samt differentialmätningar på lagerhögar och råvaruuttag sedan senaste mätning i oktober 2013.

  • Slutkund: Ett av Sveriges största berg-/naturtäktsföretag
  • Area: Sammanlagt ca 200ha (4 anläggningar)
  • Upplösning: 4-5 cm/pixel
  • Leveranstid: 2 veckor efter avslutad flygning.
  • Pilot: Johan Lindqvist, Swescan Mitt Karlstad.
Ytmodell med draperat ortofoto.

Ytmodell med draperat ortofoto.

 

Digital markmodell över anläggningen.

Digital markmodell över anläggningen. Höjddata: -14möh till +58möh