SWESCAN SOLKARTOR

Swescans solkartor baseras på höjddata insamlad antingen med UAV eller annan lämplig teknik. Vi skapar solkartor som beskriver solinstrålning på taken baserat på lutning, yta, vinkel och skymmande objekt. Användaren av solkartan får en uppfattning om takyta och beräknad solelproduktion. Den ger dig en vägledning om vilka tak som lämpar sig bäst för installation av solceller.

HUR GÅR DET TILL?

Swescan flyger området och skapar en ytmodell med 3 cm noggrannhet i höjd. Taken beskrivs av tusentals punkter som länkas samman och bildar ytor. En datakörning beräknar sedan solinstrålning över året och visar hur stor instrålad energi taket tar emot.

Ofta finns det hinder på taket som gör att hela ytan inte kan utnyttjas. Total inkommande solenergi är en beräkning på hur mycket solenergi som når ditt tak under ett normalår. Färgerna på ditt tak visar hur solenergin fördelas över taket. Taken har olika färger för att visa vilken del som ger den bästa solelproduktionen.

WEBKARTAN

Vi hjälper er att sätta upp en kartlösning på webben. Självklart ska medborgarna kunna ta del av informationen på smidigaste sätt!

Kontakta oss för mer info.

 varberg-solstudie-ortoSolkarta med ortofoto som bas

varberg-solstudie-kartaSolkarta med topologisk karta som bas

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?