SWESCAN UAV FLYGMÄTNING

UAV Flygmätning är en produkt som ger dig en inmätning av stora ytor med hög noggranhet, vi flyger med den senaste UAV tekniken. Vi  kan tex producera punktmoln med en mätbarpunkt var 10 cm över hela området. På hårda fasta ytor är flygmätning med UAV jämförbart med laserscanning, mät jämförelser mot laserskanning  har visat resultat som är inom 2 cm i  Z kan uppnås. På en flyghöjd av 120 meter kan vi leverera en noggranhet på ca 3 cm  XY och ca 4 cm i Z  RMS. Vi kan leverera punktmoln, dem, 3d modeller, ortofoto i alla kända format.

FLYGMÄTNINGEN GER EN YTMODELL – HUR?

Ytmodellen som vi beräknar fram bygger på bilder tagna med våran UAV, bilderna tas med en kalibrerad kamera efter ett bestämt mönster med högt överlapp. Innan flygning bestämmer vi en flyghöjd baserat på krav från beställaren, baserat på det planeras flygningen i detalj.
Flygstråk och markstödens placering planeras med hänsyn till spridning och terräng, placering av markstöden är ett kritiskt moment som avgör kvaliten för noggrannheten i modellen. Tack vare Swescan´s standardiserade arbetssätt så blir placeringen och flygstråk optimal. Strax innan flygning placerar vi ut och mäter in markstöden för att säkerhetsställa placeringen av dom. Flygplanet övervakas under flygning på en markstation och flyger i ca 30 minuter per batteri.

EXPORTFORMAT

Dels leverar vi er data direkt i Swescans kartprotal men ni kan också få datan som punktmoln, ytmodeller, triangelmodeller eller på annat sätt. Vi kan exportera till alla kända format.

Välkommen till Swescan, proffs på UAV flygmätning

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?