Swescans inmätnings- och utsättningstjänster.

Swescan kan med tillgänglig utrustning erbjuda enklare inmätnings och utsättningstjänster av traditionell karaktär. Har du behov av att få punkter inmätta med den senaste tillgängliga rtkGPSteknologin erbjuder Swescan det. Det är snabbt, enkelt och har hög noggrannhet.

Inmätning Bergtäkt. Foto: Johan Lindqvist

Vår utrustning är snabb, enkel och klarar era högt ställda krav på mätnoggrannhet.