SWESCANS KARTPORTAL – kartor, lagersaldon, översikter och historik samlat på ett ställe.

Trött på att dyra och svåra program, Swescan har en webbaserad service där du enkelt kan hantera all din kartdata samt  inmätningsleveranser från Swescan. Genom att enkelt logga in via vår kartportal får kunden tillgång till all sin data. På portalen lägger vi in fastighetskartor, brytgränser, ortofoto, ytmodell och ekvidistanskarta . Varje hög/lagar beräknas och beskrivs med nummer, materialtyp, volym och vikt. Mätnings noggranhet motsvarar lasermätning och överskrider vida en vanlig mätning med RTK-GPS.

KARTPORTAL  PRO  – bli en hjälte internt

Med kartprortalen PRO får du järnkoll på all mätadata och samtidigt kan du plocka ut höjder, mäta, rita in sprängområden, säkerhetszoner, rita förslag på maskinplaceringar mm. Givetvis kan du snabbt och enkelt göra pdf på färdiga kartor även med ditt eget innehåll. Att göra ansökan för miljöprövningar mm blir en piece of cake. Du blir en intern hjälte.

VARFÖR EN MOLNTJÄNST? – (för att du vill göra ditt liv enklare)

  • Säker dataförvaring i berget med backup
  • All historik lagrad på ett ställe
  • Åtkomst för alla i organisationen.
  • Minskad administration
  • Överskådlig data
  • Delad kunskap i företaget