SWESCAN DATABEARBETNING

Vi har massvis av datakraft för att beräkna allehanda projekt.

  • Ortofoto
  • Ytmodeller
  • Klassificerade punktmoln
  • Volymberäkningar och skapande höjdkurvor och andra element i kartor.
  • 3D modeller
  • Film

Databehandling

Förutom att beräkna vår egen flygdata så utför vi beräknings uppdrag till fasta priser, vi använder oss av programvaror som är marknadsledande inom fotogrammetri.

Välkommen till Swescan datahantering!