Swescan UAV Volymmätning

Med Swescans UAV flygmätnings teknik tar vi dig och ditt objekt rakt in i framtidens mätteknik. Du får järnkoll på dina volymer efter en flygmätning, allt levereras snyggt paketerat i ett mätprotokoll med all nödvänding information om objektet. Vi levererar även ett georefererat ortofoto för en bra överblick över anläggningen, önskas så kan vi exportera tex ytmodeller och punktmoln till alla kända format. Vi kan utan problem jämföra olika flygmätningar för att differens beräkna och se förändringar över tid.

Hur går det till?

Tack vare stereofototekniken så kan vi mäta volymer på oregelbundna högar med mycket stor precision. Förbi är tiden då mätteknikern sprang upp o ner med sin mätkäpp och försökte bygga en ytmodell utifrån den glesa data man åstadkom. Swescan flyger med UAV som fotograferar ett stort antal bilder över området med högt överlapp, tack vare detta så kan vi genom avancerad databeräkning bygga en ytmodell med stor precision. Vi genererar fram ett punktmoln med en punkttäthet på 30 cm. Även vi använder RTK-Gps men endast för att mäta in markstöden som behövs för att sätta skalan i modellen.

Välkommen att kliva på tåget in i framtidens mätteknik med exakta volymer!

Portalen

All er data levererars till Swescans kartportal, det har aldrig varit enklare

Matdata takt 2

3dtäktbjurholm

Presentationsbild1

Volymberäkning av ett bergtäktslager

Ludden
by Swescan

Vill du ha en OFFERT eller BOKA TID.  KONTAKTA OSS HÄR
Kanske kan vi komma ut redan imorgon?